spot_img

श्री. विनोद कैलास गोरे
(दै.अक्षराज, मुख्य संपादक)
मोबा . ८६०५३१३२०२

spot_img

प्राजक्ता चव्हाण गोरे
(दै.अक्षराज, सह संपादिका)
मोबा . ९६१९१७५२७९

spot_img
spot_img

मंत्री छगन भुजबळ “दैनिक अक्षराज” चे वाचन करताना…

मंत्री छगन भुजबळ “दैनिक अक्षराज” चे वाचन करताना…

 

मंत्री छगन भुजबळ यांनी  स्वाक्षरी केलेले “दैनिक अक्षराज” वृत्तपत्र

मंत्री छगन भुजबळ “दैनिक अक्षराज” वृत्तपत्रावर स्वाक्षरी करताना…

ताज्या बातम्या

ताज्या बातम्या

error: