spot_img

श्री. विनोद कैलास गोरे
(दै.अक्षराज, मुख्य संपादक)
मोबा . ८६०५३१३२०२

spot_img

प्राजक्ता चव्हाण गोरे
(दै.अक्षराज, सह संपादिका)
मोबा . ९६१९१७५२७९

spot_img
spot_img

“दैनिक अक्षराज” दिवाळी अंकाचे प्रकाशन व अक्षराज वाचक वर्ग

बीडचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांना दिवाळी अंक भेट देताना बीड शहर प्रतिनिधी संजय गोडसे 

हदगाव जि.नांदेड येथे अक्षराज वाचक वर्गाला दिवाळी अंक भेट देताना प्रतिनिधी सिद्धार्थ वाठोरे 

चाकूर जि.लातूर चे तहसीलदार यांना दिवाळी अंक भेट देताना प्रतिनिधी दत्तात्रय बेंबडे 

पुसद जि. यवतमाळ येथील वाचकवर्ग  

ग्रामपंचायत कार्यालय मुडाणा जि.यवतमाळ यांना दिवाळी अंक भेट देताना प्रतिनिधी सागर पाईकराव  

पुसद जि. यवतमाळ येथील वाचकवर्ग

शिरूर अनंतपाळ जि. लातूर येथील वाचकवर्ग

ताज्या बातम्या

ताज्या बातम्या

error: