spot_img

श्री. विनोद कैलास गोरे (दै.अक्षराज, मुख्य संपादक) मोबा. ८६०५३१३२०२

spot_img
spot_img

प्राजक्ता चव्हाण गोरे (दै.अक्षराज, सह संपादिका) मोबा.९६१९१७५२७९

पत्ता : ओसिया आर्केड, दुसरा मजला, साई निकेतन हाऊसिंग सोसा., शाहूनगर, पिंपरी चिंचवड, पुणे ४११०१९

"अक्षराज न्युज" या पोर्टलवरील प्रकाशित झालेल्या बातम्या, लेखाशी मुख्य संपादक सहमत असतीलच असे नाही. काही वाद उद्भभवल्यास पुणे न्यायालयाअंतर्गत राहील अन्य कुठेही नाही.

Contact us : newsaksharaj2021@gmail.com

2024 © Copyright - Aksharaj.com All rights reserved.

Website developed by SoftiSky Media | 9764331134

error: